O nas

Historia Zakładu

„HELMED” Zbigniew Skarbek z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, będący Podmiotem Leczniczym i właścicielem Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HELMED”, rozpoczął działalność leczniczą w dniu 01.01.2003 roku.

Zakład prowadził działalność w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych na podstawie zawartego Kontraktu ze Śląską Kasą Chorych.

Od 16.01.2008 roku zakład zawarł Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii w warunkach domowych, zatrudniając również lekarzy, magistrów i fizjoterapeutów.
W początkowej fazie działalności Zakład mieścił się w wynajmowanym lokalu przy ul. Opolskiej pawilon 723 w Jastrzębiu- Zdroju.

Od 1.07.2013 roku zakład przeniósł się do własnej siedziby w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Prostej 2.

Firma od 09.12.2013r. posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:
– świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
– fizjoterapia ambulatoryjna oraz w warunkach domowych.

Ze względu na możliwości lokalowe została uruchomiona w siedzibie pracownia fizjoterapii posiadająca możliwości udzielania świadczeń w zakresie kinezyterapii, elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, jak również innych zabiegów zgodnie z licznymi uprawnieniami jakie posiadają fizjoterapeuci.

W lipcu 2014 roku placówka nie otrzymała od Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktu na wykonywanie świadczeń fizjoterapii w warunkach domowych, dlatego też zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są prywatnie.

Podpisany został kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, który obowiązuje okres od 01.07.2014r. do 30.06.2019r.

adminO nas