Oferta

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • Kropelkowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
 • Wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi, itp.)
 • Karmienie przez zgłębnik, przez przetokę
 • Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w przetokach, stomiach
  • założenie i usunięcie cewnika u kobiet (stałe zlecenia lekarskie)
  • płukanie pęcherza moczowego
  • pielęgnacja rurki tracheostomijnej
  • podawanie leków w formie iniekcji śródskórnych, podskórnych, domięśniowych i dożylnych

Świadczenia pielęgnacyjne wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.


FIZJOTERAPIA DOMOWA I AMBULATORYJNA

W ramach prowadzonej działalności oferujemy szeroki zakres zabiegów Rehabilitacyjnych realizowanych przez wysokiej klasy specjalistów przy pomocy nowoczesnej aparatury i sprzętu.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZABIEGÓW:

 • Elektroterapia
 • Magnetoterapia
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki
 • Masaż
 • Ćwiczenia Neurofizjologiczne
 • Edukacja pacjenta

Usługi rehabilitacyjne wykonywane są odpłatnie. Wycena zabiegów odbywa się podczas konsultacji lekarskiej.

adminOferta